Showing all 1 result

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng

Cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ phòng RHT-series