3RW3017-2BB04 Bộ khởi động mềm 12.5A – 5.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3017-2BB04 – Bộ khởi động mềm 12.5 A – 5.5 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals (3RW3017-2BB04)