3RW3018-1BB14 Bộ khởi động mềm 17.6A – 7.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3018-1BB14 – Bộ khởi động mềm 17.6 A – 7.5 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW3018-1BB14)