3RW4026-1BB15 Bộ khởi động mềm 25 A – 15 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4026-1BB15 – Bộ khởi động mềm 25 A – 15 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 25 A, 15 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW4026-1BB15)