3RW4027-1BB14 Bộ khởi động mềm 32 A – 15 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4027-1BB14 – Bộ khởi động mềm 32 A – 15 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW4027-1BB14)