3RW4036-1BB14 Bộ khởi động mềm 45 A – 22 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4036-1BB14 – Bộ khởi động mềm 45 A – 22 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW4036-1BB14)