3RW4037-2BB04 Bộ khởi động mềm 63 A – 30 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4037-2BB04 – Bộ khởi động mềm 63 A – 30 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals (3RW4037-2BB04)