3RW4056-6BB45 Bộ khởi động mềm 162 A – 110 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4056-6BB45 – Bộ khởi động mềm 162 A – 110 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S6 162 A, 110 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4056-6BB45)