3RW4073-2BB44 Bộ khởi động mềm 230 A – 132 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4073-2BB44 – Bộ khởi động mềm 230 A – 132 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals (3RW4073-2BB44)