3RW4422-1BC44 Bộ khởi động mềm 29 A – 15 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4076-6BB45 – Bộ khởi động mềm 29 A – 15 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 29 A, 15 kW Inside-delta: 50 A, 22 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4422-1BC44)