3RW4435-6BC34 Bộ khởi động mềm 117 A – 75 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4435-6BC34 – Bộ khởi động mềm 117 A – 75 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C Standard: 117 A, 75 hp Inside-delta: 203 A, 150 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4435-6BC34)