3RW4444-6BC45 Bộ khởi động mềm 250 A – 160 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4444-6BC45 – Bộ khởi động mềm 250 A – 160 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C Standard: 250 A, 160 kW Inside-delta: 433 A, 315 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4444-6BC45)