3RW4453-6BC44 Bộ khởi động mềm 551 A – 315 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4453-6BC44 – Bộ khởi động mềm 551 A – 315 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 551 A, 315 kW Inside-delta: 954 A, 560 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4453-6BC44)