Cáp lập trình USB-ADAPTER (USB V2.0) – 6GK1571-0BA00-0AA0

 Mã sản phẩm: Cáp lập trình USB-ADAPTER (USB V2.0) – 6GK1571-0BA00-0AA0

 Thông số kỹ thuật:

Mô tả: PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M