3RW4056-6BB44 Bộ khởi động mềm 162 A – 90 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4056-6BB44 – Bộ khởi động mềm 162 A – 90 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4056-6BB44)