3RW3014-2BB04 Bộ khởi động mềm 6.5 A – 3 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3014-2BB04 – Bộ khởi động mềm 6.5 A – 3 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW3014-2BB04)