3RW4055-2BB44 Bộ khởi động mềm 134 A – 75 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4055-2BB44 – Bộ khởi động mềm 134 A – 75 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S6 134 A, 75 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals (3RW4055-2BB44)