Đầu báo khói đường ống gió UG-7-A6O-24V

3,600,000 2,800,000

Mã sản phẩm: Đầu báo khói đường ống gió UG-7-A6O-24V Calectro/Sweden

 Thông số kỹ thuật:

Đầu báo khói đường ống gió UG-7-A6O-24V là Máy dò phát hiện sớm khói và sản phẩm đốt trong không khí thông qua các ống dẫn trong hệ HVAC khu vực thương mại, công nghiệp và ứng dụng dân cư.
UG-7-A6O-24V là được thiết kế để ngăn chặn sự tuần hoàn của khói trong khu vực của hệ thống xử lý không khí, quạt và máy thổi.