Đầu báo khói gắn ống gió DH-98HVP

Mã sản phẩm: Đầu báo khói gắn ống gió DH-98HVP – HOCHIKI/USA

 Thông số kỹ thuật:

Đầu dò khói HOCHIKI AMERICA DH-98 là Máy dò phát hiện sớm khói và sản phẩm đốt trong không khí thông qua các ống dẫn trong hệ HVAC khu vực thương mại, công nghiệp và ứng dụng dân cư.
DH-98 là được thiết kế để ngăn chặn sự tuần hoàn của khói trong khu vực của hệ thống xử lý không khí, quạt và máy thổi.