Khởi động mềm Siemens 3RW3003-1CB54

 Tên sản phẩm: Khởi động mềm Siemens 3RW3003-1CB54

 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC Screw terminals

Mã: 3RW3003-1CB54 Danh mục: