3RW3026-1BB04 Bộ khởi động mềm 25 A – 11 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3026-1BB04 – Bộ khởi động mềm 25 A – 11 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals (3RW3026-1BB04)