Màn hình HMI MP 377 PRO 15″ TOUCH – 6AV6644-2AB01-2AX0

 Mã sản phẩm: Màn hình HMI MP 377 PRO 15″ TOUCH – 6AV6644-2AB01-2AX0

 Thông số kỹ thuật:

Mô tả: SIMATIC MP 377 pro 15″ Touch multi panel, Windows CE 5.0 15″ color TFT display 12 MB configuration memory configurable from WinCC flexible 2007 (6AV6644-2AB01-2AX0)