3RW3028-1BB14 Bộ khởi động mềm 38 A – 18.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3028-1BB14 – Bộ khởi động mềm 38 A – 18.5 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW3028-1BB14)