3RW4425-1BC34 Bộ khởi động mềm 51 A – 30 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4425-1BC34 – Bộ khởi động mềm 51 A – 30 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C Standard: 51 A, 30 hp Inside-delta: 88 A, 60 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4425-1BC34)