3RW4424-1BC44 Bộ khởi động mềm 47 A – 25 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4424-1BC44 – Bộ khởi động mềm 47 A – 25 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 47 A, 22 kW Inside-delta: 81 A, 45 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4424-1BC44)