3RW4424-1BC34 Bộ khởi động mềm 42 A – 25 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4424-1BC34 – Bộ khởi động mềm 42 A – 25 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C Standard: 42 A, 25 hp Inside-delta: 73 A, 50 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4424-1BC34)