3RW4423-1BC44 Bộ khởi động mềm 36 A – 18.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4423-1BC44 – Bộ khởi động mềm 36 A – 18.5 kW400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4423-1BC44)