3RW4425-1BC44 Bộ khởi động mềm 57 A – 30 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4425-1BC44 – Bộ khởi động mềm 57A – 30 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 57 A, 30 kW Inside-delta: 99 A, 55 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4425-1BC44)