3RW4426-1BC44 Bộ khởi động mềm 77 A – 37 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4426-1BC44 – Bộ khởi động mềm 77A – 37 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 77 A, 37 kW Inside-delta: 133 A, 75 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4426-1BC44)