3RW4427-1BC44 Bộ khởi động mềm 93 A – 45 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4427-1BC44 – Bộ khởi động mềm 93A – 45 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 93 A, 45 kW Inside-delta: 161 A, 90 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4427-1BC44)