3RW4434-2BC44 Bộ khởi động mềm 113 A – 55 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4434-2BC44 – Bộ khởi động mềm 113A – 55 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 113 A, 55 kW Inside-delta: 196 A, 110 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals (3RW4434-2BC44)