3RW4446-2BC44 Bộ khởi động mềm 356 A – 200 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4446-2BC44 – Bộ khởi động mềm 356 A – 200 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 356 A, 200 kW Inside-delta: 617 A, 355 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals (3RW4446-2BC44)