3RW4445-6BC45 Bộ khởi động mềm 313 A – 200 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4445-6BC45 – Bộ khởi động mềm 313 A – 200 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 500 V, 40 °C Standard: 313 A, 200 kW Inside-delta: 542 A, 355 kW 400-600 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4445-6BC45)