3RW4445-6BC44 Bộ khởi động mềm 313 A – 160 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4445-6BC44 – Bộ khởi động mềm 313 A – 160 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 313 A, 160 kW Inside-delta: 542 A, 315 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals(3RW4445-6BC44)