3RW4445-6BC35 Bộ khởi động mềm 280 A – 250 hp/575V

Mã sản phẩm: 3RW4445-6BC35 – Bộ khởi động mềm 280 A – 250 hp/575 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 575 V, 50 °C Standard: 280 A, 250 hp Inside-delta: 485 A, 500 hp 400-600 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4445-6BC35)