3RT2025-1AP60 Khởi động từ AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V

Mã sản phẩm: 3RT2025-1AP60 Khởi động từ AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V
 Thông số kỹ thuật:

power contactor, AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 220 V AC, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, 3-pole, Size S0, screw terminal (3RT2025-1AP60)