3RW3013-1BB04 Bộ khởi động mềm 3.6 A – 1.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW3013-1BB04 – Bộ khởi động mềm 3.6 A – 1.5 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals (3RW3013-1BB04)