3RW4024-2BB14 Bộ khởi động mềm 12.5A – 5.5 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4024-2BB14 – Bộ khởi động mềm 12.5 A – 5.5 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals (3RW4024-2BB14)