3RW4038-1BB14 Bộ khởi động mềm 72 A – 37 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4038-1BB14 – Bộ khởi động mềm 72 A – 37 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals (3RW4038-1BB14)