3RW4443-6BC44 Bộ khởi động mềm 203 A – 110 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4443-6BC44 – Bộ khởi động mềm 203 A – 110 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 203 A, 110 kW Inside-delta: 352 A, 200 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4443-6BC44)