3RW4447-6BC34 Bộ khởi động mềm 385 A – 300 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4447-6BC34 – Bộ khởi động mềm 385 A – 300 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 460 V, 50 °C Standard: 385 A, 300 hp Inside-delta: 667 A, 600 hp 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4447-6BC34)