6GK7243-5DX30-0XE0 – Mô Đun Truyền Thông CM 1243-5

 Mã sản phẩm: 6GK7243-5DX30-0XE0 – Mô Đun Truyền Thông CM 1243-5

 Thông số kỹ thuật:

Communication module CM 1243-5 for connection of SIMATIC S7-1200 to PROFIBUS as DP Master module; PG/OP communication; S7 communication