6XV1870-3QH20 – Cáp truyền thông Siemens

 Mã sản phẩm: 6XV1870-3QH20 – Cáp truyền thông Siemens

 Thông số kỹ thuật:

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4×2, pre-assembled with 2 RJ45 connectors, length 2 m (6XV1870-3QH20)