Phần mềm SIMATIC S7 WinCC Open Development Kit – 6AV6371-1CC07-4AX0

 Mã sản phẩm: Phần mềm SIMATIC S7 WinCC Open Development Kit V7.4 – 6AV6371-1CC07-4AX0

 Thông số kỹ thuật:

Mô tả: SIMATIC WinCC/ODK V7.4, Open Development Kit, Option for SIMATIC WinCC V7.4 for C-programming