Siemens 6SL3054-7TF00-2BA0

 Tên sản phẩm: Siemens 6SL3054-7TF00-2BA0

 Thông số kỹ thuật:

SINAMICS G120 SD card 512 MB including licensing (Certificate of License, stored on the card) V4.7 SP10 HF6

Mã: 6SL3054-7TF00-2BA0 Danh mục: