3RW4027-1BB05 Bộ khởi động mềm 32 A – 18.5 kW/500 V

Mã sản phẩm: 3RW4027-1BB05 – Bộ khởi động mềm 32 A – 18.5 kW/500 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S0 32 A, 18.5 k kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals (3RW4027-1BB05)