3RW4073-6BB34 Bộ khởi động mềm 205 A – 150 hp/460 V

Mã sản phẩm: 3RW4073-6BB34 – Bộ khởi động mềm 205A – 150 hp/460 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S12 205 A, 150 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals (3RW4073-6BB34)