3RW4074-6BB44 Bộ khởi động mềm 280 A – 160 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4074-6BB44 – Bộ khởi động mềm 280 A – 160 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S12 280 A, 160 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4074-6BB44)