3RW4075-6BB44 Bộ khởi động mềm 356 A – 200 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4075-6BB44 – Bộ khởi động mềm 356 A – 200 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter S12 356 A, 200 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4075-6BB44)