3RW4436-6BC44 Bộ khởi động mềm 162 A – 90 kW/400 V

Mã sản phẩm: 3RW4436-6BC44 – Bộ khởi động mềm 162 A – 90 kW/400 V
 Thông số kỹ thuật:

SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C Standard: 162 A, 90 kW Inside-delta: 281 A, 160 kW 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals (3RW4436-6BC44)